Γιατί το ποδήλατο είναι τρόπος ζωής!

Η χρήση του ποδηλάτου στην καθημερινότητά μας έχει πολλαπλά οφέλη. Βελτιώνει την υγεία και ευεξία μας, ενώ, παράλληλα, με τη χρήση του προστατεύουμε τη Γη, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μηχανοκίνητων μέσων. Ας μην ξεχνάμε ότι το ποδήλατο είναι ο πλέον οικονομικός και προσιτός εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης.

Το SAFE Bike, σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή, μας προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά αφού καλύπτει, τις ζημιές που μπορεί να συμβούν στο ποδήλατο ή την κλοπή του, τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του αλλά και τον ίδιο τον ποδηλάτη σε περίπτωση ατυχήματος.

Με το SAFE Bike απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας μέσο με ασφάλεια και χωρίς άγχος!

Safe Bike Insurance

Καλύψεις Προγράμματος

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου σε περίπτωση – που με δική του υπαιτιότητα – προκαλέσει σε τρίτους Σωματική Βλάβη ή Θάνατο ή και Υλική Ζημία κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας/κυκλοφορίας του ποδηλάτου του.

Καλύπτεται η Ολική Κλοπή του ποδηλάτου από την κύρια κατοικία, την αποθήκη της κύριας κατοικίας ή από το κλειστό γκαράζ της κύριας κατοικίας του Ασφαλισμένου, εφόσον αυτά ήταν κλειδωμένα και υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου – εξόδου.

Αποζημιώνονται οι ζημίες που θα προκύψουν στο ίδιο το ποδήλατο του Ασφαλισμένου από ζημία συνεπεία ατυχήματος, κατά την κανονική του χρήση.

Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από ατύχημα ή σωματικής βλάβης η οποία θα επιφέρει την Απώλεια Ζωής του Ασφαλισμένου, η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση.

Σε περίπτωση που σωματική βλάβη από ατύχημα επιφέρει στον Ασφαλισμένο Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, που δεν του επιτρέπει να ασκήσει κάποιο επάγγελμα ή κάποια εργασία με αμοιβή, η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση.

Καλύπτονται οι ιατρικές ή χειρουργικές αμοιβές, έξοδα νοσοκομείου ή κλινικής, ακτινογραφίες, εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου εντός του νοσοκομείου ή της κλινικής, χρήση ασθενοφόρου αυτοκινήτου, φάρμακα, έξοδα φυσιοθεραπείας, χειρουργικούς επιδέσμους, νάρθηκες, γύψινους επιδέσμους, πατερίτσες, λάμες, αναγκαίες ειδικές συσκευές και μηχανικά βοηθήματα.

Καλύπτονται όλα τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο Ασφαλισμένος για τη θεραπεία ή αποκατάσταση των φυσικών δοντιών του που έπαθαν βλάβη από το Ατύχημα.

Καλύπτονται όλα τα έξοδα αντικατάστασης των φακών επαφής ή των γυαλιών όρασης στα οποία υπεβλήθη ο Ασφαλισμένος και τα οποία καταστράφηκαν από το Ατύχημα.

Σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλισμένου σε νοσοκομείο ή κλινική λόγω ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλλει 15€ ημερησίως για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο ή στην κλινική, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες για κάθε ατύχημα.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου, αυτό ακινητοποιηθεί από ατύχημα που καθιστά αδύνατη την κίνησή του, η Εταιρία καλύπτει τη μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο ή στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου.

Ασφάλιση ποδηλάτου απλά και οικονομικά!

Για όλους εσάς που προτιμάτε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, και αγαπάτε να κινείστε με ηλεκτρικά και ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, πατίνια και ηλιακά ποδήλατα, η INTERLIFE σχεδίασε το Bike SIMPLE, με μοναδικό στόχο την ασφάλεια και την προστασία σας.

Με ιδιαίτερα προσιτή τιμή το Bike SIMPLE σας προστατεύει σε περίπτωση που προκαλέσετε ζημιά σε άλλους χρησιμοποιώντας το ποδήλατό σας, και επιπλέον σας εξασφαλίζει τη Νομική Προστασία αν χρειαστεί.

Το Bike SIMPLE είναι απαραίτητο, όχι μόνο σε ιδιώτες αλλά και σε επαγγελματίες αφού με το πρόγραμμα ασφαλίζονται πέρα από ποδήλατα, πατίνια ιδιωτικής χρήσης και Ενοικιαζόμενα.

Bike Simple Insurance

Καλύψεις Προγράμματος

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, με δική του υπαιτιότητα, προκαλέσει Θάνατο ή Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημίες προς τρίτους κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας/κυκλοφορίας του ποδηλάτου του, η Εταιρία θα τον καλύψει έως το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της το οποίο ανέρχεται σε 50.000€ ανά γεγονός και ετησίως.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:

– Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων έως 35.000€
– Υλικές Ζημίες τρίτων έως 15.000€
– Ανώτατο Όριο Ευθύνης ανά γεγονός και ετησίως έως 50.000€

Καλύπτεται η Νομική Προστασία του Ασφαλισμένου για τα παρακάτω:

– Αξίωση για Υλικές Ζημίες (άνω των 300€) & Σωματικές Βλάβες του ιδίου
– Υπεράσπιση για Τραυματισμό ή Απώλεια Ζωής του ιδίου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος
– Αντίκρουση Αξιώσεων για Υλικές Ζημίες & Σωματικές Βλάβες τρίτων
– Ποινική Υπεράσπιση λόγω Τραυματισμού ή Απώλειας Ζωής τρίτων
– Προσφυγή σε Διοικητικές Αρχές και Δικαστήρια

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο!

Μάθετε περισσότερα για...
Τα προγράμματα ασφάλισης Ποδηλάτου Bike SIMPLE & SAFE Bike.
Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

1Στόχος αυτής της φόρμας επικοινωνίας είναι να σας λύσει οποιεσδήποτε απορίες και να σας ενημερώσει για τα προϊόντα της Εταιρίας. Για τους σκοπούς αυτούς ενημέρωσης, η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην φόρμα επικοινωνίας, όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμός τηλεφώνου/φαξ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε τα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της χρήσης, φορητότητας, εναντίωσης).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Τυχόν χρήση ή/και εγγραφή στην εν λόγω ιστοσελίδα μας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των Όρων Χρήσης.