Προστασία PERSONAL

Καλύπτει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος, αποζημιώνοντας τα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα ή καταβάλλοντας επιδόματα, ανάλογα με το επάγγελμα του.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × 4 =