οικογενειακή ασφάλιση Προστασία FAMILY

Καλύπτει ολόκληρη την οικογένεια σε περιπτώσεις Ατυχημάτων, καταβάλλοντας στον δικαιούχο το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανάλογα με το σχέδιο που έχει επιλέξει.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × one =