Σύνταξη Ατυχήματος λόγω θανάτου από Ατύχημα ή και μόνιμης Ολικής Ανικανότητας

Η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ προσφέρει το Πρόγραμμα Εγγυημένη Σύνταξη Ατυχήματος λόγω θανάτου από Ατύχημα ή και μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα, ως ανεξάρτητο προϊόν.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 − 12 =