Καλύπτει όλες τις ηλικίες

Δεκτές προϋπάρχουσες ασθένειες

Εξυπηρέτηση 24 ώρες/365 ημέρες

Καλύπτει άνεργους & ανασφάλιστους

Χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο

Πανελλαδική κάλυψη

ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία των συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο Αιματολογικό Check Up στο δίκτυο των συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων

ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές Εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά στο δίκτυο των συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Ετήσιος Οδοντιατρικός Έλεγχος με 10€ σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά Κέντρα και Ιδιωτικά Οδοντιατρεία

Ετήσιο Check Up ανδρών και γυναικών σε προνομιακές τιμές

Ετήσιος Οφθαλμολογικός Έλεγχος με 10€ σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Οφθαλμολογικά Κέντρα και Ιατρεία

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Το LIFE Care σας παρέχει πρόσβαση στους καλύτερους γιατρούς, σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πολυιατρεία & Ιδιωτικά Ιατρεία Πανελλαδικά, για σωστή διάγνωση και θεραπεία.

Doctor, mother and daughter in doctors office

Παρέχονται Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές Επισκέψεις για Επείγοντα Περιστατικά στα Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΠ) των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων στις εφημερεύουσες ειδικότητες.

Παρέχονται Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές Επισκέψεις για Τακτικά Περιστατικά στα Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΠ) των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων:

Για Ενήλικες στις ιατρικές ειδικότητες:
– Παθολόγου
– Καρδιολόγου
– Ορθοπεδικού
– Γυναικολόγου
– Γενικού Χειρουργού

Για Παιδιά (Παιδιατρικές Κλινικές) στις ιατρικές ειδικότητες:
– Παιδιάτρου
– Παιδοχειρουργού

Παρέχονται Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε συμβεβλημένα Πολυιατρεία και Ιδιωτικά Ιατρεία με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10€/επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης. Δεν συμπεριλαμβάνεται η ειδικότητα του ιατρού Ψυχιάτρου

Καλύπτονται οδοντιατρικές πράξεις και επεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά Κέντρα και Ιδιωτικά Οδοντιατρεία με προνομιακό τιμοκατάλογο και κάλυψη έως 50%.

Καλύπτονται οφθαλμολογικές επεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα Οφθαλμολογικά Κέντρα με προνομιακό τιμοκατάλογο και κάλυψη έως 50%.

Καλύπτονται απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στο δίκτυο των συμβεβλημένων με συμμετοχή 20€/επίσκεψη.

Στο δίκτυο των συμβεβλημένων παρέχεται η πρώτη αξιολόγηση λόγου, ομιλίας και μάθησης ΔΩΡΕΑΝ και απεριόριστες Ιατρικές Συνεδρίες. Συμμετοχή 20€/συνεδρία.

Καλύπτονται απεριόριστες Συνεδρίες στο δίκτυο των συμβεβλημένων με συμμετοχή 25€/συνεδρία.

Καλύπτονται απεριόριστες Συνεδρίες στο δίκτυο των συμβεβλημένων με συμμετοχή 15€/συνεδρία.

Καλύπτονται απεριόριστες Επισκέψεις στο δίκτυο των συμβεβλημένων Ομοιοπαθητικών με κόστος 40€ στην πρώτη επίσκεψη & στις επόμενες 30€/επίσκεψη. Βελονιστής Ιατρός 25€/επίσκεψη.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις ειδικότητες Παθολόγου και Παιδίατρου σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και αδυναμίας μετακίνησης του ασφαλισμένου, με συμμετοχή 40€/επίσκεψη από Δευτέρα έως και Παρασκευή (08:00 – 24:00) και 50€/επίσκεψη καθημερινά (24:00 – 08:00), Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – Check Up

Το LIFE Care σας παρέχει πρόσβαση στις καλύτερες Ιδιωτικές Κλινικές και στα πιο σύγχρονα Πολυιατρεία Πανελλαδικά, για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων προληπτικών εξετάσεων και ελέγχων που οφείλει να πραγματοποιεί κάθε άνθρωπος.

Διαγνωστικές εξετάσεις - Check Up

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο Check Up στο δίκτυο των συμβεβλημένων Διαγνωστικών Κέντρων και Πολυιατρείων, το οποίο περιλαμβάνει:
– Γενική αίματος
– Γενική ούρων
– Τριγλυκερίδια
– ΤΚΕ
– Σάκχαρο
– Ολική Χοληστερόλη
– Ηπατικό Έλεγχο SGOT, SGPT, γ-GT για ηλικίες άνω των 14 ετών

ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές Εξετάσεις αξίας έως 300€ ανά περιστατικό οι οποίες πραγματοποιούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων NTYNAN, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, MEDITERRANEO, METROPOLITAN και ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Πέραν του ορίου των 300€, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται με προνομιακό τιμοκατάλογο.

Απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις. Συγκεκριμένα:
– Στα Εξωτερικά Ιατρεία των συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%.
– Στα συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα & Πολυιατρεία που βασίζονται στον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ).

Ετήσιος Οδοντιατρικός Έλεγχος με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10€, ο οποίος πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Οδοντιατρικά Κέντρα και Ιδιωτικά Οδοντιατρεία, και περιλαμβάνει:
– έλεγχο στοματικής κοιλότητας & καθαρισμό οδόντων για ηλικίες άνω των 14 ετών
– έλεγχο στοματικής κοιλότητας και φθορίωση για ηλικίες κάτω των 14 ετών

Ετήσιος Οφθαλμολογικός Έλεγχος με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10€, ο οποίος πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Οφθαλμολογικά Κέντρα και Οφθαλμολογικά Ιατρεία, και περιλαμβάνει:
– Μέτρηση οπτικής οξύτητας
– Τονομέτρηση με Goldman
– Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία

Ετήσιο Check Up για γυναίκες σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή, το οποίο πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα και Πολυιατρεία, και περιλαμβάνει:
– Υπέρηχο μαστών με 12€
– Ψηφιακή μαστογραφία με 22€
– Κολπικός υπέρηχος με 12€
– Τεστ ΠΑΠ με 12€
Οι παραπάνω εξετάσεις δύναται να διενεργηθούν και μεμονωμένες.

Ετήσιο Check Up για άνδρες σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή, το οποίο πραγματοποιείται σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα και Πολυιατρεία, και περιλαμβάνει:
– Triplex καρδιάς & εξέταση γιατρού με 40€
– Τεστ Κοπώσεως με 25€
– Υπέρηχος προστάτη με 10€
– PSA με 10€
Οι παραπάνω εξετάσεις δύναται να διενεργηθούν και μεμονωμένες.

Συμβεβλημένο Δίκτυο Υγείας με περισσότερα από

0
Συνεργαζόμενα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
0
Συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα
0
Συνεργαζόμενα Ιδιωτικά Ιατρεία

        Ενδεικτικά

απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις

Το πρόγραμμα LIFE Care παρέχει απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,
ιατρικές πράξεις, διαγνωστικές εξετάσεις, ετήσιο check up
και την πρόσβαση στις άριστα εξοπλισμένες  συνεργαζόμενες
μονάδες υγείας πανελλαδικά.

Γι’ αυτούς που αγαπάς

Ασφάλισε και εξασφάλισε όσους αγαπάς με τα ολοκληρωμένα προγράμματα της INTERLIFE

Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο 24 ώρες το 24ωρο

Για τους κατόχους του προγράμματος LIFE Care Τηλέφωνο 215 5155324

Το πρόγραμμα διαθέτει 24ωρο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο για
ενημέρωση και συντονισμό λειτουργίας των παροχών, με το οποίο θα πρέπει
να επικοινωνεί κάθε ασφαλισμένος πριν τη χρήση οποιασδήποτε κάλυψης.

24ωρο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο
LIFE Care ασφάλεια υγείας τιμές

* οικογένεια θεωρούνται οι σύζυγοι και παιδιά έως 18 ετών (25 εάν σπουδάζουν)

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο!

Σκοπός του Προγράμματος

Απαντώντας δυναμικά στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα,
η INTERLIFE σχεδίασε, για όλη την οικογένεια ή για κάθε άτομο ξεχωριστά,
μια ολοκληρωμένη πρόταση στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.

Στοχεύοντας στην ουσιαστική φροντίδα της Υγείας, δημιούργησε
το πρόγραμμα LIFE Care το οποίο παρέχει όλες τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις και ελέγχους που οφείλει να πραγματοποιεί κάθε άνθρωπος σε ετήσια βάση, για τον εαυτό του και για όσους αγαπάει.

Παράλληλα προσφέρει πλήθος καλύψεων στον τομέα της διάγνωσης
και της θεραπείας.

Μάθετε περισσότερα για το LIFE Care...

1Στόχος αυτής της φόρμας επικοινωνίας είναι να σας λύσει οποιεσδήποτε απορίες και να σας ενημερώσει για τα προϊόντα της Εταιρίας. Για τους σκοπούς αυτούς ενημέρωσης, η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην φόρμα επικοινωνίας, όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμός τηλεφώνου/φαξ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε τα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της χρήσης, φορητότητας, εναντίωσης).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Τυχόν χρήση ή/και εγγραφή στην εν λόγω ιστοσελίδα μας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των Όρων Χρήσης.