Ποιοτική φροντίδα υγείας για τα αγαπημένα σου πρόσωπα

Παρέχεται σε παιδιά από 30 ημερών έως 18 ετών

Ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών

Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επιλεγμένες κλινικές στην Ελλάδα 365 ημέρες το χρόνο 24 ώρες το 24ωρο

Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις & διαγνωστικές εξετάσεις σε συνεργαζόμενες κλινικές στην Ελλάδα

Νοσοκομειακή περίθαλψη με κάλυψη έως 40.000€ ετησίως χωρίς απαραίτητη χρήση ταμείου κοινωνικής ασφάλισης

Ευρωκλινική Αθηνών

Κράτα το

Ευρωκλινική Παίδων

Κράτα το

Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Κράτα το

Γι’ αυτούς που αγαπάς

Ασφάλισε και εξασφάλισε όσους αγαπάς με τα ολοκληρωμένα προγράμματα της INTERLIFE

Πρωτοβάθμια περίθαλψη

Επείγοντα και προγραμματισμένα περιστατικά. Με το νέο πρόγραμμα kinderCARE99 εξασφαλίζετε στα παιδιά σας προσωποποιημένη και εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση, ανθρώπινη εξυπηρέτηση από έμπειρους και καταξιωμένους γιατρούς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Παίδων & Αθηνών σε Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό
(24 ώρες το 24ωρο) σε ΩΡΛ και Ορθοπεδικό (ΔΕΥ – ΠΑΡ 09.00 – 19.00).

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης σε Παιδίατρο (24 ώρες το 24ωρο).

Στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Παίδων & Αθηνών, σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό.

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης, σε Παθολόγο, Καρδιολόγο και Χειρουργό.

Στις ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Παίδων & Αθηνών και ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης, για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα, παρέχονται δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€ σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ) για κάθε περιστατικό και προνομιακός τιμοκατάλογος σε περίπτωση που η αξία τους υπερβεί το δωρεάν ποσό.

Στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Παίδων & Αθηνών προνομιακές τιμές για προγραμματισμένες επισκέψεις σε βασικές ειδικότητες, επιμελητές 30€ και διευθυντές 50€ ανά επίσκεψη.

Στην Euromedica - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό με μόνο 10€ ανά επίσκεψη.
Σε Ορθοπεδικό, Ουρολόγο, ΩΡΛ, Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο, Ενδοκρινολόγο, Δερματολόγο και Γαστρεντερολόγο με προνομιακή τιμή.

Στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Παίδων & Αθηνών, απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ προγραμματισμένες επισκέψεις, σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρουργό και Νευροχειρουργό.

Στην Euromedica ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης απεριόριστες επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο, ΩΡΛ, Πνευμονολόγο, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο στην προνομιακή τιμή των 10€ ανά επίσκεψη.

Για προγραμματισμένες Διαγνωστικές εξετάσεις ισχύει ο τιμοκατάλογος του Δημοσίου (Φ.Ε.Κ.).

Για Μικρές ή Πολύ Μικρές Επεμβάσεις καθώς και Ιατρικές Πράξεις που πραγματοποιούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία παρέχεται στον Ασφαλισμένο έκπτωση εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του τιμοκαταλόγου του εκάστοτε Νοσοκομείου.

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος Ορθοδοντικός Έλεγχος σε συνεργαζόμενα ορθοδοντικά ιατρεία εντός Αττικής.

Προληπτική Ορθοδοντική Θεραπεία (μασελάκι) σε συνεργαζόμενα ορθοδοντικά ιατρεία εντός Αττικής με κόστος από 380€.

Ολοκληρωμένη Ορθοδοντική Θεραπεία (σιδεράκια) σε συνεργαζόμενα ορθοδοντικά ιατρεία εντός Αττικής με κόστος από 1.580€.

Εξειδικευμένες Ορθοδοντικές Θεραπείες (όπως γλωσσική ορθοδοντική, διαφανείς νάρθηκες κ.λπ.) στα συνεργαζόμενα ορθοδοντικά ιατρεία εντός Αττικής σε προνομιακές τιμές.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας kinderCARE99 προσφέρει στα παιδιά σας υψηλής ποιότητας καλύψεις νοσηλείας στα συνεργαζόμενα Νοσηλευτικά Ιδρύματα καλύπτοντας απευθείας τα έξοδα νοσηλείας μέχρι του ποσού των 40.000€. Συμμετοχή ασθενούς 300€, η οποία μειώνεται ή μηδενίζεται με χρήση ασφαλιστικού ταμείου.

Κάλυψη εξόδων νοσηλείας στα συνεργαζόμενα Νοσηλευτικά Ιδρύματα ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης, σε δίκλινο δωμάτιο - (Β΄ θέση νοσηλείας).

Καλύπτονται οι δαπάνες για τις αμοιβές του χειρουργού, βοηθού χειρουργού, αναισθησιολόγου και θεράποντα ιατρού.

Καλύπτονται οι δαπάνες για τη νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Καλύπτονται οι δαπάνες για όλες τις αναγκαίες διαγνωστικές, εργαστηριακές ή απεικονιστικές εξετάσεις, εφόσον σχετίζονται με αιτία της νοσηλείας.

Καλύπτονται δαπάνες ενδοφλέβιων διαλυμάτων, ενέσεων, ορών, φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αίματος, πλάσματος αίματος, οξυγόνου, απλών & γύψινων επιδέσμων, ναρθήκων και υλικών οστεοσύνθεσης.

Καλύπτονται δαπάνες αγοράς και τοποθέτησης «ειδικών υλικών» που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, όπως είναι ο βηματοδότης, η καρδιακή βαλβίδα, ο απινιδωτής και τα μοσχεύματα.

Καλύπτονται δαπάνες για χημειοθεραπείες, πλην του φαρμάκου που απαιτείται για την πραγματοποίηση της χημειοθεραπείας, δαπάνες για ακτινοθεραπείες, οι οποίες πραγματοποιούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου με συμμετοχή του Ασφαλισμένου τριάντα τοις εκατό (30%) στο κόστος αυτών. Σε περίπτωση χρήσης του κύριου ασφαλιστικού φορέα η συμμετοχή του Ασφαλισμένου μειώνεται κατά ποσό ίσο με το ποσό που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας.

Καλύπτονται δαπάνες ασθενοφόρου για μεταφορές εντός του Ν. Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης.

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο!

Σκοπός του Προγράμματος
Το Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας kinderCARE99 δημιουργήθηκε για να προσφέρει τις απαιτούμενες καλύψεις νοσηλείας παιδιών με πρόσβαση σε συνεργαζόμενες Ιδιωτικές Κλινικές & Νοσοκομεία (Ευρωκλινική Παίδων, Ευρωκλινική Αθηνών, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης), που παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες.

Μάθετε περισσότερα για το kinderCARE99...

1Στόχος αυτής της φόρμας επικοινωνίας είναι να σας λύσει οποιεσδήποτε απορίες και να σας ενημερώσει για τα προϊόντα της Εταιρίας. Για τους σκοπούς αυτούς ενημέρωσης, η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην φόρμα επικοινωνίας, όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμός τηλεφώνου/φαξ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε τα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της χρήσης,  φορητότητας, εναντίωσης).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Τυχόν χρήση ή/και εγγραφή στην εν λόγω ιστοσελίδα μας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των Όρων Χρήσης.