✓ Ισχύει για νοσηλεία σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, σε όλες τις χώρες του κόσμου
✓ Ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών
✓ Χωρίς καμία δέσμευση για την ύπαρξη άλλου Προγράμματος Ασφάλισης Υγείας & Ατυχημάτων ή Ασφαλιστικού Φορέα

Καινοτόμος συνδυασμός 5 ασφαλιστικών επιδομάτων σε ένα πρόγραμμα,
με εξαιρετικά χαμηλό ασφάλιστρο

Πληρωμή ασφαλίστρων και με άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας

 

 

 

Επιδοματικό πρόγραμμα BONUSx5

serious heart diseases

 Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

surgery allowance

Χειρουργικό Επίδομα

hospital care

Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Health recovery

Επίδομα Ανάρρωσης

parturition allowance

Επίδομα Τοκετού

Δώσε BONUSx5 στον εαυτό σου!

Εξασφάλισε ουσιαστική στήριξη και ζήσε ξέγνοιαστα με τα ολοκληρωμένα προγράμματα της INTERLIFE

Καλύψεις προγράμματος BONUSx5

Στο επιδοματικό πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 18 ετών έως και 60 ετών και να παραμείνουν έως την ηλικία των 70 ετών. Η καταβολή των επιδομάτων γίνεται με τα απαραίτητα αποδεικτικά νοσηλείας ή ασθένειας. Αναλυτικότερα οι καλύψεις του προγράμματος:

Καλύψεις προγράμματος BONUSx5

Καταβάλλεται σε περίπτωση που προκύψει:

• Καρδιακή Προσβολή (έμφραγμα του μυοκαρδίου)
• Εγχείρηση Στεφανιαίας Νόσου
• Εγκεφαλικό Επεισόδιο
• Καρκίνος (νεοπλασματικές νόσοι)
• Νεφρική Ανεπάρκεια
• Μεταμόσχευση Κυρίων Οργάνων
• Σκλήρυνση κατά Πλάκας
• Παραπληγία
• Τύφλωση
• Ακρωτηριασμός
• Alzheimer (Αλτσχάιμερ)
Καταβολή επιδόματος σε 3 δόσεις και εντός 3 μηνών, με την προϋπόθεση ο ασφαλισμένος να βρίσκεται εν ζωή.

Καταβάλλεται σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος χειρουργηθεί εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθενείας. Ως χειρουργικές επεμβάσεις θεωρούνται και οι αναίμακτες, όπως η λιθοτριψία, η αφαίρεση λίθων, χοληφόρων ή χοληδόχου ενδοσκοπικώς ή με laser, με ή χωρίς νοσηλεία (ODS).

Καταβάλλεται σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος, λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας, χρήζει Νοσοκομειακής Περίθαλψης -με ανώτατο όριο τις 180 ημέρες νοσηλείας- και ανεξάρτητα από το ύψος των πραγματικών δαπανών ή αν τα έξοδα του νοσοκομείου πληρώθηκαν από άλλο ταμείο ή από τον ίδιο τον ασφαλισμένο.

Το ποσό του Επιδόματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης διπλασιάζεται -με ανώτατο όριο τις 30 ημέρες νοσηλείας- όταν ο ασφαλιζόμενος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ισχύει και για νοσηλεία του ασφαλισμένου στο εξωτερικό με ανώτατο όριο νοσηλείας τις 30 μέρες.

Το ΜΟΝΟ που απαιτείται προκειμένου να εισπράξει ο ασφαλισμένος το Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, είναι εισιτήριο – εξιτήριο από το νοσηλευτικό ίδρυμα, στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός ημερών παραμονής στο νοσοκομείο καθώς και η αιτία εισόδου.

Καταβάλλεται σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει νοσηλευθεί λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας και απαιτείται η ανάρρωση του στο σπίτι, κατόπιν γραπτής γνωμάτευσης/εντολής του θεράποντος ιατρού. Δίδεται για όσες μέρες δίδεται το Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ημέρες νοσηλείας, με ανώτατο όριο τις 30 ημέρες.

Καταβάλλεται σε περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή με καισαρική τομή). Η καταβολή του γίνεται εφάπαξ και με την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει 24 μήνες από την έναρξη της ασφάλισης.

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο!

Παρεχόμενες Καλύψεις

Σχέδιο 1

- Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών 5.000€
- Χειρουργικό Επίδομα (%) με ανώτατο όριο 3.000€
- Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, ημερησίως 30€
- Επίδομα Ανάρρωσης, ημερησίως 15€
- Επίδομα Τοκετού, εφάπαξ 200€

Σχέδιο 2

- Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών 10.000€
- Χειρουργικό Επίδομα (%) με ανώτατο όριο 6.000€
- Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, ημερησίως 40€
- Επίδομα Ανάρρωσης, ημερησίως 20€
- Επίδομα Τοκετού, εφάπαξ 250€

Μάθετε περισσότερα για το BONUSx5...

1Στόχος αυτής της φόρμας επικοινωνίας είναι να σας λύσει οποιεσδήποτε απορίες και να σας ενημερώσει για τα προϊόντα της Εταιρίας. Για τους σκοπούς αυτούς ενημέρωσης, η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην φόρμα επικοινωνίας, όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμός τηλεφώνου/φαξ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε τα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματα (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της χρήσης, φορητότητας, εναντίωσης).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Τυχόν χρήση ή/και εγγραφή στην εν λόγω ιστοσελίδα μας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των Όρων Χρήσης.