Ποιοτική φροντίδα υγείας για τα αγαπημένα σου πρόσωπα

Παρέχεται σε παιδιά από 30 ημερών έως 18 ετών

Ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών

Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επιλεγμένες κλινικές στην Ελλάδα 365 ημέρες το χρόνο 24 ώρες το 24ωρο

Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις & διαγνωστικές εξετάσεις σε συνεργαζόμενες κλινικές στην Ελλάδα

Νοσοκομειακή περίθαλψη με κάλυψη έως 40.000€ ετησίως χωρίς απαραίτητη χρήση ταμείου κοινωνικής ασφάλισης

Ευρωκλινική Αθηνών

Κράτα το

Ευρωκλινική Παίδων

Κράτα το

Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Κράτα το

Γι’ αυτούς που αγαπάς

Ασφάλισε και εξασφάλισε όσους αγαπάς με τα ολοκληρωμένα προγράμματα της INTERLIFE

Πρωτοβάθμια περίθαλψη

Επείγοντα και προγραμματισμένα περιστατικά. Με το νέο πρόγραμμα KinderCARE99 εξασφαλίζετε στα παιδιά σας προσωποποιημένη και εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση, ανθρώπινη εξυπηρέτηση από έμπειρους και καταξιωμένους γιατρούς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ στην Αθήνα σε Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό
(24 ώρες το 24ωρο) σε ΩΡΛ και Ορθοπεδικό (ΔΕΥ – ΠΑΡ 09.00 – 19.00).

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης σε Παιδίατρο (24 ώρες το 24ωρο).

Στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό.

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης, σε Παθολόγο, Καρδιολόγο και Χειρουργό.

Στις ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ στην Αθήνα, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης, για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα, παρέχονται δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€ σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ) για κάθε περιστατικό και προνομιακός τιμοκατάλογος σε περίπτωση που η αξία τους υπερβεί το δωρεάν ποσό.

Στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ προνομιακές τιμές για προγραμματισμένες επισκέψεις σε βασικές ειδικότητες, επιμελητές και διευθυντές.

Στην Euromedica - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό με μόνο 10€.
Σε Ορθοπεδικό, Ουρολόγο, Δερματολόγο, ΩΡΛ, Γαστρεντερολόγο, Ενδοκρινολόγο, Καρδιολόγο και Οφθαλμίατρο με προνομιακή τιμή.

Στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ προγραμματισμένες επισκέψεις, σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Νευρολόγο, Γυναικολόγο, Ουρολόγο, Γαστρεντερολόγο, Πνευμονολόγο, Αγγειοχειρουργό και Νευροχειρουργό.

Στην Euromedica ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης απεριόριστες επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Γενικό Χειρουργό, Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο, ΩΡΛ, Πνευμονολόγο, Οφθαλμίατρο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο στην προνομιακή τιμή των 10€.

Για προγραμματισμένες Διαγνωστικές εξετάσεις ισχύει ο τιμοκατάλογος του Δημοσίου (Φ.Ε.Κ.).

Για Μικρές ή Πολύ Μικρές Επεμβάσεις καθώς και Ιατρικές Πράξεις που πραγματοποιούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία παρέχεται στον Ασφαλισμένο έκπτωση εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του τιμοκαταλόγου του εκάστοτε Νοσοκομείου.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας KinderCARE99 προσφέρει στα παιδιά σας υψηλής ποιότητας καλύψεις νοσηλείας στις συνεργαζόμενες Ιδιωτικές Κλινικές καλύπτοντας απευθείας τα έξοδα νοσηλείας μέχρι του ποσού των 40.000€. Συμμετοχή ασθενούς 300€, η οποία μηδενίζεται με χρήση ασφαλιστικού ταμείου.

Κάλυψη εξόδων νοσηλείας στο συνεργαζόμενο δίκτυο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης, σε δίκλινο δωμάτιο - (Β΄ θέση νοσηλείας).

Καλύπτεται η δαπάνη που αφορά στην αμοιβή του χειρουργού, βοηθού χειρουργού για την χειρουργική επέμβαση και την εντός του Νοσοκομείου παρακολούθηση, στην αμοιβή του αναισθησιολόγου για την αναισθησία, η οποία απαιτείται για τη διεξαγωγή χειρουργικής επέμβασης ή εξέτασης ή στην αμοιβή του θεράποντα ιατρού, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Καλύπτονται οι δαπάνες για τη χρήση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας.

Καλύπτονται δαπάνες για ηλεκτροκαρδιογραφήματα, σπινθηρογραφήματα και άλλες εξετάσεις, μόνο όταν αυτές σχετίζονται με την κύρια (βασική) αιτία της καλυπτόμενης νοσηλείας.

Καλύπτονται δαπάνες ενδοφλέβιων διαλυμάτων, ενέσεων, ορών, φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αίματος, πλάσματος αίματος, οξυγόνου, απλών & γύψινων επιδέσμων, ναρθήκων και υλικών οστεοσύνθεσης.

Καλύπτονται δαπάνες αγοράς και τοποθέτησης «ειδικών υλικών» που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, όπως είναι ο βηματοδότης, η καρδιακή βαλβίδα, ο απινιδωτής και τα μοσχεύματα.

Καλύπτονται δαπάνες για χημειοθεραπείες, πλην του φαρμάκου που απαιτείται για την πραγματοποίηση της χημειοθεραπείας, δαπάνες για ακτινοθεραπείες, οι οποίες πραγματοποιούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου με συμμετοχή του Ασφαλισμένου τριάντα τοις εκατό (30%) στο κόστος αυτών. Σε περίπτωση χρήσης του κύριου ασφαλιστικού φορέα η συμμετοχή του Ασφαλισμένου μειώνεται κατά ποσό ίσο με το ποσό που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας.

Καλύπτονται δαπάνες ασθενοφόρου για μεταφορές εντός του Ν. Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης.

Ρώτησε σήμερα τον ασφαλιστικό σου σύμβουλο!


Το Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας kinderCARE99 δημιουργήθηκε για να προσφέρει τις απαιτούμενες καλύψεις νοσηλείας παιδιών με πρόσβαση σε συνεργαζόμενες Ιδιωτικές Κλινικές & Νοσοκομεία (Ευρωκλινική Παίδων, Ευρωκλινική Αθηνών, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, ΙΑΣΩ Παίδων), που παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες.

Θέλω να μάθω περισσότερα...

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το Νοσοκομειακό Παιδικό
Πρόγραμμα kinderCARE99, συμπλήρωσε την Φόρμα Επικοινωνίας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σου.